Szukaj

Dane:

 • Maksymalna wielkość ryby: 24 cm (9,4″) 
 • Zakres tolerancji temperatury: 22°C – 28°C  
 • Minimalna pojemność akwarium: ~ 900L [185 gal] (mniejsze osobniki można trzymać w mniejszych akwariach, ale jak już urosną, należy znaleźć im większy dom, odpowiedni zbiornik dla dorosłego osobnika to 1500L [396 gal])
 • Stopień zaawansowania: ekspercki (ryba bardzo trudna w utrzymaniu)
 • Odżywianie: algi, pokarm roślinny, mrożonki (artemia, kryl, inne)
 • Agresja: agresywna w stosunku do innych pokolców
 • Bezpieczeństwo dla rafy: bezpieczna
 • Występowanie: Wschodni Ocean Indyjski, Indonezja
 • Nazwa angielska: Achilles tang

Opis:

Chyba najpiękniejszy i najbardziej pożądany pokolec z całej rodziny. Ryba jest trudna w utrzymaniu, w zbiornikach, które nie są na nią jeszcze odpowiednio przygotowane, często zapada na ospę. Nie poleca się jej początkującym akwarystom. 

Ryba jest wrażliwa na jakość wody. Wymaga czystej wody oraz zbiornika o stałych parametrach. Po zaaklimatyzowaniu się, potrafi latami pływać w zbiorniku bez problemów. Achilles jest szybki jak rakieta i potrafi być niezwykle zwinny. Może być agresywny w stosunku do innych pokolców. Jeśli w akwarium jest więcej ryb tego gatunku, to ustanowią one hierarchię. Warto wpuszczać pokolce w kolejności od najmniej do najbardziej agresywnych.

Achilles spędza większość swojego czasu na skubaniu glonów ze skał. Jeśli więc nie mamy glonów na skałach, to należy zaopatrzyć zwierzę w klips z algami, które będzie podskubywać.

O autorze

Picture of Marek Protasewicz

Marek Protasewicz

Akwarystyka morska jest moją pasją od ponad 10 lat. Uwielbiam się uczyć. Nasze hobby nauczyło mnie wielu cenny rzeczy takich jak cierpliwość, planowanie i rzetelność. Lubię łączyć pasję z pracą. Kilka lat temu prowadziłem sklep z akwarystyką morską Crazy Coral, który obecnie jest hurtownią zwierząt oraz produktów. Budując ten biznes od podstaw, uczyłem się na własnych błędach, niejednokrotnie płacąc ogromną cenę za wiedzę. Kierowałem projektem naukowym mającym na celu opracowanie metod szybkiego wzrostu koralowców w warunkach nienaturalnych. Projekt został zrealizowany przez Get Sales. Jestem współzałożycielem firmy Reef Factory, w której współtworzę produkty, odpowiadam za kilka obszarów w tym za budowanie dystrybucji. Firma produkuje inteligentne urządzenia do akwarystyki morskiej. Dla mnie to kolejny poziom rozwoju, w którym znów mogę coś zrobić dla naszej branży. Ostatnie projekty, które tworzę to Social Reef i ReefPedia.

Moje media społecznościowe

Logo Social ReefLogo instagramFacebook marek protasewicz     youtube marek protasewicz

Data:

 • Maximum fish size: 24 cm (9,4″) 
 • Temperature tolerance range: 22°C – 28°C  
 • Minimum aquarium volume: ~ 900L [185 gal] (smaller specimens can be kept in smaller aquariums, but once they grow, a larger home should be found, for an adult specimen a suitable tank is 1500L [396 gal])
 • Advancement level: expert (fish very difficult to keep)
 • Nutrition: algae, plant foods, frozen foods (artemia, krill, others)
 • Aggression: aggressive towards other Acanthuridae
 • Reef safety: safe
 • Occurrence: East Indian Ocean, Indonesia

About:

Also known as Achilles tang or Achilles surgeonfish. Probably the most beautiful and desirable species from the whole family. The fish is difficult to keep, in tanks that are not yet properly prepared for it, it often succumbs to smallpox. It’s not recommended for novice aquarists.

The fish is sensitive to water quality. Requires clean water and a tank with stable parameters. After acclimatization, it can swim in the tank for years without any problems. Achilles is fast as a rocket and can be extremely agile. 

Can be aggressive towards other fish from the same family. If there are more than one in the aquarium, they will establish a hierarchy. It’s worth letting in the generations in order from the least to the most aggressive.

Like other Acanthuridae, it likes plant food. If we don’t have algae on the rock in our tank, then, in addition to frozen foods such as mysis or artemia, we should provide it with an algae clip, which the fish will nibble on.

About the author

Picture of Marek Protasewicz

Marek Protasewicz

Reefkeeping has been my passion for over 10 years now. I love learning. The hobby has taught me many valuable lessons, patience being the best example.
Combining work and passion is my path. I run Crazy Coral, a marine aquarium shop, for a number of years. Building this business from the scratch I learnt from my own mistakes at a heavy cost.
Later I managed a project aimed at development of methods for quick growth of Corals in non-natural conditions. The project was carried out by Get Sales, Poland.
Presently, I am responsible for distribution strategy at Reef Factory, of which I am a
co-founder. The company produces smart devices for marine aquaristics.
The last projects I have been involved in are Social Reef and ReefPedia.

My social media profiles

Logo Social ReefLogo instagramFacebook marek protasewicz     youtube marek protasewicz