Szukaj

Dane:

 • Maksymalna wielkość ryby:  21 cm (8,3″) 
 • Zakres tolerancji temperatury: 23°C – 28°C  
 • Minimalna pojemność akwarium: ~ 800 [211 us gal] (mniejsze osobniki można trzymać w mniejszych akwariach, ale jak już urosną, należy znaleźć im większy dom, odpowiedni zbiornik dla dorosłego osobnika to 1500L [396 gal)
 • Stopień zaawansowania: trudny
 • Odżywianie: algi, pokarm roślinny, mrożonki (artemia, kryl, inne)
 • Agresja: agresywna w stosunku do innych pokolców
 • Bezpieczeństwo dla rafy: bezpieczna
 • Występowanie: Australia, Japonia, Indonezja 

Opis:

Piękny, wielobarwny pokolec. Wielu akwarystów zachwyca się jego wyglądem i marzy, aby mieć go w swoim zbiorniku. Ryba nie należy do najłatwiejszych w utrzymaniu. Zdarza się, że po kilku miesiącach zapada na ospę. Ryba polecana tylko do bardzo dojrzałych zbiorników. Jeśli w akwarium jest więcej pokolców to, ustanowią one hierarchię.

Pokolce spędzają większość swojego czasu na skubaniu glonów ze skał. Jeśli więc nie mamy glonów na skałach, to należy zaopatrzyć zwierzę w klips z algami, które będzie podskubywać. Ze względu na wielkość ryby, należy zapewnić jej duży zbiornik.

O autorze

Picture of Marek Protasewicz

Marek Protasewicz

Akwarystyka morska jest moją pasją od ponad 10 lat. Uwielbiam się uczyć. Nasze hobby nauczyło mnie wielu cenny rzeczy takich jak cierpliwość, planowanie i rzetelność. Lubię łączyć pasję z pracą. Kilka lat temu prowadziłem sklep z akwarystyką morską Crazy Coral, który obecnie jest hurtownią zwierząt oraz produktów. Budując ten biznes od podstaw, uczyłem się na własnych błędach, niejednokrotnie płacąc ogromną cenę za wiedzę. Kierowałem projektem naukowym mającym na celu opracowanie metod szybkiego wzrostu koralowców w warunkach nienaturalnych. Projekt został zrealizowany przez Get Sales. Jestem współzałożycielem firmy Reef Factory, w której współtworzę produkty, odpowiadam za kilka obszarów w tym za budowanie dystrybucji. Firma produkuje inteligentne urządzenia do akwarystyki morskiej. Dla mnie to kolejny poziom rozwoju, w którym znów mogę coś zrobić dla naszej branży. Ostatnie projekty, które tworzę to Social Reef i ReefPedia.

Moje media społecznościowe

Logo Social ReefLogo instagramFacebook marek protasewicz     youtube marek protasewicz

Data:

 • Maximum fish size: 21 cm (8,3″) 
 • Temperature tolerance range: 23°C – 28°C  
 • Minimum aquarium volume: ~ 800 [211 us gal] (smaller specimens can be kept in smaller aquariums, but once they grow, a larger home should be found, for an adult specimen a suitable tank is 1500L [396 gal])
 • Advancement level: hard
 • Nutrition: algae, plant foods, frozen foods (artemia, krill, others)
 • Aggression: aggressive towards other Acanthuridae
 • Reef safety: safe
 • Occurrence: Australia, Japan, Indonesia 

About:

A beautiful, multi-colored fish, commonly known as Japan surgeonfish, white-faced surgeonfish, gold rim tang, powder brown tang and white-nose surgeonfish. Many aquarists are amazed with its appearance and dream of having it in their tank. The fish is not the easiest to keep. It happens that after a few months they get smallpox. Fish recommended only for very mature tanks. If there are more Acanthuridae in the aquarium, they will establish a hierarchy.

Like other Acanthuridae, it likes plant food. If we don’t have algae on the rock in our tank, then, in addition to frozen foods such as mysis or artemia, we should provide it with an algae clip, which the fish will nibble on. Due to the size of the fish, a large tank should be provided for it.

About the author

Picture of Marek Protasewicz

Marek Protasewicz

Reefkeeping has been my passion for over 10 years now. I love learning. The hobby has taught me many valuable lessons, patience being the best example.
Combining work and passion is my path. I run Crazy Coral, a marine aquarium shop, for a number of years. Building this business from the scratch I learnt from my own mistakes at a heavy cost.
Later I managed a project aimed at development of methods for quick growth of Corals in non-natural conditions. The project was carried out by Get Sales, Poland.
Presently, I am responsible for distribution strategy at Reef Factory, of which I am a
co-founder. The company produces smart devices for marine aquaristics.
The last projects I have been involved in are Social Reef and ReefPedia.

My social media profiles

Logo Social ReefLogo instagramFacebook marek protasewicz     youtube marek protasewicz