Szukaj

Alarmujący wzrost poziomu mórz i oceanów

W ciągu ostatnich trzech dekad poziom wód mórz i oceanów wzrósł o alarmujące 9 centymetrów, a prognozy wskazują na dalsze przyspieszenie tego zjawiska. W latach 1993-2022 tempo wzrostu podwoiło się z 0,2 cm do 0,44 cm rocznie, a do 2050 roku może osiągnąć nawet 0,66 cm. Analizy NASA przewidują, że w najbliższych dekadach poziom mórz i oceanów  wzrośnie o dodatkowe 30 cm, co grozi znaczącymi zmianami dla wielu regionów świata, w tym zalaniem terenów przybrzeżnych np. w Stanach Zjednoczonych.

Topnienie lodowców i lądolodów jest główną przyczyną tych zmian, wprowadzając do oceanów ogromne ilości słodkiej wody. Obserwacje szybkiego tempa topnienia lodowców Antarktydy oraz zmniejszającej się powierzchni pokrywy lodowej Grenlandii mają bezpośredni wpływ na globalny poziom mórz i oceanów, przyczyniając się do jego wzrostu.

Satelitarne dane altimetryczne zgromadzone przez misje takie jak TOPEX/Poseidon, Jason i Sentinel-6 dostarczają cennych informacji na temat globalnych zmian poziomu mórz i oceanów. Te precyzyjne pomiary wskazują na stały roczny wzrost o 3,9 mm, ilustrując ogromną skalę dodawanej rocznie wody do oceanów. Regionalne różnice w tempie wzrostu poziomu morza, zauważalne na mapach NASA, podkreślają złożoność zjawiska, które jest modyfikowane przez zmiany w prądach morskich.

Rozumienie tych skomplikowanych procesów jest kluczowe dla przewidywania przyszłych zmian i pomocy społecznościom zamieszkującym tereny przybrzeżne w adaptacji do nowych warunków. Naukowcy z NASA podkreślają znaczenie ciągłego monitorowania i zaawansowanego modelowania, aby lepiej zrozumieć i przewidzieć te globalne zmiany.

Każdy centymetr wzrostu poziomu mórz i oceanów może skutkować utratą około metra linii brzegowej, co zagraża infrastrukturze oraz  ekosystemom morskim. Wzrost o 103 mm od 1992 roku, a przede wszystkim przyspieszenie tego wzrostu w ostatniej dekadzie do 3,9 mm rocznie, podkreśla pilną potrzebę działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do nieuchronnych zmian. Te strategiczne informacje są niezbędne dla opracowania skutecznych strategii ochrony środowiska i adaptacyjnych, które pomogą zminimalizować negatywne skutki zmian klimatu dla ludzi i środowiska na całym świecie.

Dodatkowo, warto zauważyć, że wpływ wzrostu poziomu morza nie jest jednolity na całym świecie. Na przykład, w niektórych regionach, jak Floryda czy wyspy Pacyfiku, podnoszenie się poziomu morza może mieć dramatyczne skutki z powodu niskiego położenia tych obszarów. Zrozumienie lokalnych uwarunkowań i odpowiednie planowanie mogą pomóc w minimalizacji skutków tych zmian, co jest szczególnie ważne w kontekście prognozowanego wzrostu częstości i intensywności zjawisk pogodowych takich jak huragany i sztormy, które mogą dodatkowo nasilać erozję i zagrożenie powodziowe.

O autorze

Picture of Grzegorz Bubak

Grzegorz Bubak

Moja fascynacja akwarystyką morską narodziła się ponad dwie dekady temu, gdy przypadkowo natrafiłem na artykuł poświęcony tej tematyce w jednym z czasopism. Od tamtej chwili, świat podwodny stał się moją obsesją i pasją, która kształtuje moje codzienne życie. Przygodę z akwarystyką morską rozpocząłem od koralowców miękkich, które były moim pierwszym krokiem w tym fascynującym świecie. Z upływem czasu, zafascynowany różnorodnością i pięknem koralowców SPS, postanowiłem skupić się na ich hodowli, która nadal jest dla mnie źródłem nieustającego zachwytu.

Dzięki mojemu doświadczeniu i pasji do akwarystyki morskiej jestem gotowy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi entuzjastami tej dziedziny. Jestem szczęśliwy, że mogę być częścią społeczności Reef Pedia, która stanowi niezwykle cenne źródło informacji dla wszystkich miłośników akwarystyki morskiej.