Szukaj

Beryl w akwarium morskim i jego znaczenie

Czym jest BERYL (Be)?

Beryl (Be, łac. beryllium) – pierwiastek chemiczny z drugiej grupy układu okresowego pierwiastków tzw. berylowców*. Do tej samej grupy pierwiastków należy: wapń (Ca), magnez (Mg), stront (Sr), bar (Ba)  oraz rad (Ra). Pomimo, iż te pierwiastki należą do tej samej grupy, różnią się od siebie znacząco pod względem rozpowszechnienia w przyrodzie. Tak jak magnez czy wapń są dość pospolitymi pierwiastkami, tak beryl już niekoniecznie. Jego zawartość w skorupie ziemskiej jest niewielka, wynosi 0,0002%.

Beryl występuje jedynie w minerałach, tworząc je w połączeniu z innymi pierwiastkami. Jest również składnikiem kamieni szlachetnych, takich jak: akwamaryn, szmaragd czy chryzoberyl. W postaci wolnej jest twardym, lekkim i kruchym, szarym metalem. 

W środowisku naturalnym beryl (Be) jest produkowany głównie w atmosferze, trafiając do mórz i oceanów pod postacią opadów atmosferycznych. W wodzie morskiej występuje w dwóch formach, 68% jest w roztworze, a pozostałe 32% znajduje się w cząstkach stałych, z których zdecydowana większość ma pochodzenie biogenne (wchodzi w skład związków chemicznych obecnych w organizmach roślinnych i zwierzęcych). Nadmiar tego pierwiastka w wodzie morskiej może zostać usunięta na drodzę procesu utleniania lub przy udziale organizmów wapiennych, rozpuszczając go. 

Znaczenie Berylu w wodzie morskiej

Beryl to pierwiastek nieistotny z punktu widzenia akwarystyki morskiej. Jego stężenie należy utrzymywać na poziomie niewykrywalności. 

Doniesienia literaturowe sugerują, iż beryl jest inhibitorem enzymu fosfatazy alkalicznej; Alkaline Phosphatase (AP-ase). Enzym ten katalizuje (przyspiesza) m.in. hydrolizę wiązań monoestrowych fosforu. Enzym ten spotykany jest m.in. w ścianach komórkowych alg. Aktywność tego enzymu ma przełożenie na szybkość hydrolizowania organicznego fosforu, a następnie jego wchłanianie.

Zagrożenia / problemy związane z  nadmiarem lub  niedoborem berylu w wodzie morskiej

Niskie stężenie berylu, na poziomie niewykrywalności jest parametrem w  normie (0-0,1 ug/l).

Zbyt wysoka wartość berylu może doprowadzić do problemów zdrowotnych u koralowców i innych zwierząt, a nawet do ich śmierci. Najczęstsze przyczyny przekroczenia zalecanego poziomu berylu: zanieczyszczona sól, mrożony pokarm, zanieczyszczone suplementy. Znajdź i wyeliminuj przyczynę problemu oraz obniż wartość tego parametru w wodzie. Wykonaj do 6 podmian. Zalecane jest, aby podczas każdej podmiany wymienić około 15% objętości wody z akwarium, aż do momentu osiągnięcia zalecanej wartości tego parametru. Woda przygotowana do podmiany musi charakteryzować się odpowiednim poziomem zasolenia docelowego. Użyj soli o właściwych parametrach i składzie odpowiednim do przeprowadzenia testu ICP.

Jak chronić akwarium? Środki ostrożności

Należy regularnie kontrolować zawartość berylu i utrzymywać go  na poziomie niewykrywalności ICP. Zalecamy abyś utrzymywał beryl <0,1  μg/L, Brak berylu  w wodzie morskiej  zapewnia zwierzętom zdrowie. 

Najbardziej dokładną oraz wiarygodną metodą oznaczenia berylu jest analiza ICP-OES. Technika atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej – ICP-OES (ang. Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) jest najdokładniejszą metodą analityczną w analizie składu pierwiastkowego  wody morskiej.

Rekomendacje / wskazówki

Nie należy suplementować tego pierwiastka, aby zapewnić odpowiedni poziom berylu w akwarium powinieneś systematycznie go badać oraz zadbać o jego właściwy poziom. 

W przypadku gdy poziom berylu przekracza 0,1 µg/l, mówimy o przedawkowaniu, wyższe jego wartości są toksyczne dla koralowców. Zbyt wysoki poziom tego pierwiastka wpływa na pogorszenie stanu zdrowia zwierząt. Najczęstsze przyczyny przekroczenia zalecanego poziomu berylu: nieprawidłowo przygotowana sól, zanieczyszczone suplementy, słabej jakości pokarm. Znajdź i wyeliminuj przyczynę problemu oraz obniż wartość tego parametru w wodzie. Wykonaj do 6 podmian. Zalecane jest, aby podczas każdej podmiany wymienić około 15% objętości wody z akwarium, aż do momentu osiągnięcia zalecanej wartości tego parametru. Woda przygotowana do podmiany musi charakteryzować się odpowiednim poziomem zasolenia docelowego. Użyj soli o właściwych parametrach i składzie odpowiednim do przeprowadzenia testu ICP.

 

*Nazwa berylowce pochodzi od nazwy pierwszego pierwiastka umieszczonego na szczycie drugiej j kolumny układu okresowego (Be-beryl). 

 

Literatura:

  1. https://www.faunamarin.de/en/knowledge-base/beryllium/

O autorze

Picture of Magdalena Metzler

Magdalena Metzler

Prywatnie jestem mamą i miłośniczką natury oraz sportu. Moim głównym zainteresowaniem jest chemia kwantowa, która kryje w sobie ogrom nierozwikłanych tajemnic i powiązań, co z naukowego punktu widzenia jest niezwykle ekscytujące.
W swojej karierze naukowej prowadziłam międzynarodowe projekty, dotyczące innowacyjnych rozwiązań dla wielu gałęzi biznesu, m.in. motoryzacji, budownictwa, a teraz oczywiście akwarystyki morskiej.
Praca w Reef Factory zapoczątkowała u mnie pasję do akwarystyki morskiej, którą mogę rozwijać każdego dnia, budując tutaj dział chemii i tworząc produkty, które ułatwią akwarystom dbanie o zbiorniki i zapewnią najwyższe bezpieczeństwo zwierząt..
Jednym z najbardziej ekscytujących wspomnień, związanych z pracą w Reef Factory, jest uruchomienie spektrometru ICP-OES, który analizuje skład pierwiastkowy wody morskiej. Metoda analizy w ICP oparta jest na technice analitycznej, która stanowi powiązanie mojego zamiłowania do chemii kwantowej i akwarystyki morskiej.
Mam nadzieję, że moje artykuły na ReefPedii będą dla Ciebie ciekawe i pomocne! Miłej lektury :))