Szukaj

Konferencja Ocean Literacy Dialogues 2024

W kwietniu 2024 roku w Światowym Centrum Handlu w Barcelonie odbyła się piąta edycja Ocean Literacy Dialogues, która zbiegła się z UN Ocean Decade Conference.

Konferencja rozpoczęła się od dyskusji na temat Blue Education, podkreślając znaczenie Blue Schools i Blue Curriculum w budowaniu więzi młodzieży z oceanem. Sesje edukacyjne podkreślały, że program nauczania powinien obejmować nie tylko naukę ale także emocjonalne zaangażowanie w środowisko morskie oraz bardziej holistyczne podejście. Uczestnikom przedstawiono Global Blue Schools Network, a także zorganizowano pierwsze spotkanie z krajowymi koordynatorami.

Dyskusje podkreślały potrzebę jednolitego, ale elastycznego podejścia do wprowadzenia świadomości oceanicznej w systemach szkolnych na całym świecie. Wypowiedzi międzynarodowych przedstawicieli, w tym angolskiego ministra zasobów morskich, Carmen dos Santos, zwracały uwagę na znaczenie międzynarodowej współpracy w celu zapewnienia skuteczności i trwałości edukacji oceanicznej. Kogie Govender z South African Environmental Observation Network podkreśliła, jak ważne są wycieczki terenowe i praktyczne zajęcia, aby uczniowie mogli lepiej zrozumieć znaczenie świadomości oceanicznej, wykraczając poza tradycyjne nauczanie w klasach.

Omówiono także innowacyjne praktyki w zakresie świadomości oceanicznej, koncentrując się na integracji sztuki i opowiadania historii, aby nauka o oceanach była bardziej przystępna i angażująca. To podejście ma na celu przełamanie barier tradycyjnej komunikacji naukowej, tworząc bardziej inkluzywny, empatyczny i skuteczny dyskurs wokół nauki o oceanach i ich ochrony.

Znaczącym dodatkiem do tegorocznych Ocean Literacy Dialogues było sympozjum poświęcone „Exploring the Nexus of Strategic Ocean Communications and Ocean Literacy”. Wydarzenie to zbadało, jak strategiczna komunikacja i świadomość oceaniczna mogą zwiększyć zaangażowanie publiczne i działania na rzecz ochrony oceanów. Maya Gabeira, UNESCO Champion for the Ocean and Youth omówiła znaczenie wykorzystywania nowych i tradycyjnych mediów do wzmocnienia świadomości oceanicznej.

Sympozjum podkreśliło także znaczenie strategii komunikacji opartej na dowodach i wyróżniło Ocean and Society Survey jako kluczowe narzędzie do oceny postrzegania publicznego. Uczestnicy zidentyfikowali najlepsze praktyki i wezwali do jednolitego podejścia do świadomości oceanicznej, które uwzględnia zasady „JEDI”: sprawiedliwość, równość, różnorodność i integrację.

Podczas konferencji znaczna część poświęcona była integracji różnorodności, równości i integracji w oceaniczną edukację. Uczestnicy badali, jak można zwiększyć inkluzywność w tej dziedzinie. Projekt Thalassophile, prowadzony przez Radę Pandevę w Wielkiej Brytanii, pokazał metody umożliwiające dostęp do oceanicznej edukacji osobom z niepełnosprawnościami, podkreślając potrzebę multisensorycznych materiałów edukacyjnych dostosowanych do różnorodnych potrzeb.

Dyskusje podkreślały także związek ochrony mórz ze sprawiedliwością społeczną, zaznaczając, że prawdziwa oceaniczna edukacja obejmuje zrozumienie i rozwiązywanie kwestii praw człowieka osób zależnych od zasobów morskich. To szersze spojrzenie zachęca do bardziej kompleksowego podejścia do oceanicznej edukacji, które uwzględnia społeczno-ekonomiczne realia różnych społeczności.

Potrzeba silnych międzynarodowych partnerstw była powracającym tematem. Dzielenie się najlepszymi praktykami w ramach Global Blue Schools Network oraz współpraca w projektach integrujących oceaniczną edukację ze sztuką i technologiami cyfrowymi, podkreślały znaczenie zbiorowych wysiłków na rzecz promowania świadomości oceanicznej na całym świecie.

Patrząc w przyszłość, konferencja wyznaczyła kierunki dla przyszłych inicjatyw mających na celu rozszerzenie zasięgu i głębokości oceanicznej edukacji. Obejmują one udoskonalanie platform cyfrowych do udostępniania zasobów, ustanawianie bardziej innowacyjnych praktyk edukacyjnych oraz wspieranie strategii finansowych, które wzmacniają zrównoważone projekty oceanicznej edukacji na całym świecie.

Ocean Literacy Dialogues w Barcelonie były znaczącym krokiem dla globalnej społeczności zajmującej się oceaniczną edukacją. 

 

Żródło: https://www.unesco.org/en/articles/ocean-literacy-dialogues-2024-ocean-decade-conference

O autorze

Picture of Grzegorz Bubak

Grzegorz Bubak

Moja fascynacja akwarystyką morską narodziła się ponad dwie dekady temu, gdy przypadkowo natrafiłem na artykuł poświęcony tej tematyce w jednym z czasopism. Od tamtej chwili, świat podwodny stał się moją obsesją i pasją, która kształtuje moje codzienne życie. Przygodę z akwarystyką morską rozpocząłem od koralowców miękkich, które były moim pierwszym krokiem w tym fascynującym świecie. Z upływem czasu, zafascynowany różnorodnością i pięknem koralowców SPS, postanowiłem skupić się na ich hodowli, która nadal jest dla mnie źródłem nieustającego zachwytu.

Dzięki mojemu doświadczeniu i pasji do akwarystyki morskiej jestem gotowy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi entuzjastami tej dziedziny. Jestem szczęśliwy, że mogę być częścią społeczności Reef Pedia, która stanowi niezwykle cenne źródło informacji dla wszystkich miłośników akwarystyki morskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *