Szukaj

Tytan w akwarium morskim i jego znaczenie

Czym jest TYTAN  (Ti)?

Tytan (Ti, łac. titanium) jest lekkim metalem o szarawym kolorze. Należy do grupy metali przejściowych*. Występuje w skorupie ziemskiej w ilości ok. 0,61%, głównie w postaci rozpowszechnionych na całej Ziemii  minerałów takich jak: ilmenit, rutyl czy tytanit.

Tytan tworzy związki chemiczne, w których występuje najczęściej na +IV stopniu utlenienia (dwutlenek tytanu; TiO2) , rzadziej na oraz +III stopniu utlenienia (azotek tytanu; TiN).

Znaczenie tytanu  (Ti)  w wodzie morskiej

Tytan jest metalem, który może mieć negatywny wpływ na zwierzęta morskie. Jego obecność w zbiorniku rafowym świadczy o jego zanieczyszczeniu tym pierwiastkiem.

Zagrożenia związane z  nadmiarem tytanu (Ti) w wodzie morskiej

Wysoki poziom tytanu w wodzie morskiej jest niepożądany, aczkolwiek nie jest znany jego wpływ na zwierzęta morskie. 

Jak chronić akwarium? 

Należy regularnie kontrolować zawartość tytanu i utrzymywać go na poziomie niewykrywalnym – 0 μg/L. Brak tytanu w wodzie morskiej zapewnia zwierzętom zdrowie oraz  piękne wybarwienie.

Najbardziej dokładną i wiarygodną metodą oznaczenia tytanu jest analiza ICP-OES. Technika atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej – ICP-OES (ang. Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) jest najdokładniejszą metodą analityczną w analizie składu pierwiastkowego  wody morskiej.

Rekomendacje

Aby zapewnić odpowiedni poziom tytanu w akwarium powinieneś systematycznie go badać oraz zadbać o jego właściwy poziom. 

W przypadku, gdy poziom tytanu jest powyżej 0 µg/l, może doprowadzić to do problemów zdrowotnych u koralowców i innych zwierząt, a nawet do ich śmierci. Najczęstsze przyczyny przekroczenia zalecanego poziomu tytanu

  • zanieczyszczona sól,

  • elementy metalowe zawierające ten pierwiastek,

  • kremy do rąk (ich pozostałości na rękach mogą dostać się do wody morskiej w akwarium)

Znajdź i wyeliminuj przyczynę problemu oraz obniż wartość tego parametru w wodzie. Wykonaj do 6 podmian. Zalecane jest, aby podczas każdej podmiany wymienić około 15% objętości wody z akwarium, aż do momentu osiągnięcia zalecanej wartości tego parametru. Woda przygotowana do podmiany musi charakteryzować się odpowiednim poziomem zasolenia docelowego. Użyj soli o właściwych parametrach i składzie odpowiednim do przeprowadzenia testu ICP. Możesz również zastosować adsorbery fosforanowe na bazie tlenku glinu i żelaza.

*metale przejściowe– grupa pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, obejmująca grupy poboczne układu okresowego, tj. grupy 3-12.

 

O autorze

Picture of Magdalena Metzler

Magdalena Metzler

Prywatnie jestem mamą i miłośniczką natury oraz sportu. Moim głównym zainteresowaniem jest chemia kwantowa, która kryje w sobie ogrom nierozwikłanych tajemnic i powiązań, co z naukowego punktu widzenia jest niezwykle ekscytujące.
W swojej karierze naukowej prowadziłam międzynarodowe projekty, dotyczące innowacyjnych rozwiązań dla wielu gałęzi biznesu, m.in. motoryzacji, budownictwa, a teraz oczywiście akwarystyki morskiej.
Praca w Reef Factory zapoczątkowała u mnie pasję do akwarystyki morskiej, którą mogę rozwijać każdego dnia, budując tutaj dział chemii i tworząc produkty, które ułatwią akwarystom dbanie o zbiorniki i zapewnią najwyższe bezpieczeństwo zwierząt..
Jednym z najbardziej ekscytujących wspomnień, związanych z pracą w Reef Factory, jest uruchomienie spektrometru ICP-OES, który analizuje skład pierwiastkowy wody morskiej. Metoda analizy w ICP oparta jest na technice analitycznej, która stanowi powiązanie mojego zamiłowania do chemii kwantowej i akwarystyki morskiej.
Mam nadzieję, że moje artykuły na ReefPedii będą dla Ciebie ciekawe i pomocne! Miłej lektury :))