Szukaj

Zooplankton vs fitoplankton

Fitoplankton vs zooplankton

Fitoplankton i zooplankton to dwa pojęcia z obszaru akwarystyki morskiej, które powinien znać każdy fan zwierząt morskich i koralowców. Przeczytaj artykuł i dowiedz się na czym polegają różnice pomiędzy nimi.

Spis treści

Czym jest fitoplankton i zooplankton?

Z jednej strony fitoplankton i zooplankton są to dwa odrębne, ale z drugiej strony wzajemnie powiązane elementy występujące w ekosystemach morskich. Aby lepiej zrozumieć, jak działa życie w akwarium morskim, musimy wiedzieć, czym różni się fitoplankton (drobne organizmy roślinne) od zooplanktonu (drobne organizmy zwierzęce).

Zanim zdecydujesz się na stosowanie któregokolwiek z nich, poznaj podstawowe różnice pomiędzy fitoplanktonem a zooplanktonem, czytając do końca ten artykuł.

Z kolei, więcej informacji na temat znaczenia fitoplanktonu oraz zooplanktonu w akwarium morskim znajdziesz w odrębnych artykułach. 

Porównanie fitoplanktonu z zooplanktonem 

Fitoplankton i zooplankton odgrywają znaczącą rolę w akwarystyce morskiej. Fitoplankton dostarcza tlen i stanowi podstawę żywienia dla wielu organizmów, podczas gdy zooplankton przekształca tę energię i składniki odżywcze wzdłuż łańcucha pokarmowego.

Równowaga między fitoplanktonem a zooplanktonem jest zatem niezbędna do utrzymania zdrowego i stabilnego akwarium morskiego. Nadmiar lub niedobór jednego z tych elementów może prowadzić do zaburzeń. 

Poniższe porównanie pomoże Ci zrozumieć jak ważną rolę pełni fitoplankton i zooplankton w akwarystyce morskiej pomimo znaczących różnic pomiędzy nimi.

 • Czym jest ?

FITOPLANKTON: Składa się z drobnych organizmów roślinnych: okrzemki, sinice, bruzdnice, zielone algi.

ZOOPLANKTON: Składa się z drobnych organizmów zwierzęcych: otwornice, drobne skorupiaki, strunowce i mięczaki.

 • Funkcja

FITOPLANKTON:  służy jako główne źródło pożywienia dla zooplanktonu oraz odgrywa kluczowa rolę w produkcji tlenu w wodzie. Stanowi pierwszy i najważniejszy poziom  łańcuchu pokarmowym* akwariów morskich. 

ZOOPLANKTON: zapewnia pożywienie organizmom heterotroficznym wyższego rzędu. Jego główną funkcją jest przekształcanie energii i składników odżywczych pochodzących z fitoplanktonu oraz innych drobnych cząsteczek organicznych w formę, która może być wykorzystana przez większe organizmy. Zooplankton stanowi bezpośrednie źródło pokarmu dla wielu gatunków ryb, skorupiaków i innych stworzeń morskich.

 • Tryb żywieniowy

FITOPLANKTON: Autotroficzny tryb żywieniowy, wykazuje zdolność do samodzielnego wytwarzania składników odżywczych niezbędnych do życia i rozwoju. Proces ten odbywa się głównie przez fotosyntezę.

ZOOPLANKTON: Heterotroficzny tryb żywieniowy, uzyskuje składniki odżywcze konsumując inne organizmy lub produkty pochodzenia organicznego, w tym fitoplankton. Nie jest w stanie samodzielnie produkować składników odżywczych.

 • Rola w łańcuchu pokarmowym

FITOPLANKTON: Pełni funkcję głównych producentów, stanowi pożywienie dla konsumentów pierwotnych, czyli organizmów, które nie są zdolne do fotosyntezy i muszą pobierać pokarm z zewnątrz. Fitoplankton dostarcza energii i składników odżywczych dla konsumentów pierwotnych. Konsumentami pierwotnymi w wodnych ekosystemach są często małe zwierzęta, takie jak niektóre gatunki zooplanktonu, larwy ryb czy małe skorupiaki, które żywią się bezpośrednio fitoplanktonem.

ZOOPLANKTON: Zajmuje pozycję konsumentów pierwotnych lub wtórnych. Konsumenci pierwotni, to organizmy odżywiające się bezpośrednio fitoplanktonem, przekształcając wchłonięte składniki organiczne na energię niezbędną do wzrostu, rozmnażania i innych procesów życiowych. Większe lub bardziej wyspecjalizowanych gatunki zooplanktonu, mogą one zajmować pozycję konsumentów wtórnych, odżywiając się mniejszymi zwierzętami lub innym zooplanktonem. 

 • Wartość odżywcza

FITOPLANKTON: Stanowi początek łańcucha pokarmowego dla zooplanktonu i jest mniej zróżnicowany od zooplanktonu. Dostarcza  niezbędnych substancji takich jak węglowodany, które są produkowane w procesie fotosyntezy. Jest również źródłem białek, lipidów i minerałów. Nie mniej jednak, jego wartość odżywcza jest ograniczona z uwagi na mniejsze zróżnicowanie i prostszą strukturę biologiczną.

ZOOPLANKTON: Dostarcza wielu niezbędnych składników odżywczych, takich jak białka, lipidy, witaminy i minerały. Jest  bardziej zróżnicowany od fitoplanktonu z uwagi na zróżnicowaną gamę składników odżywczych.

 • Zdolność przeprowadzania fotosyntezy

FITOPLANKTON: Tak

ZOOPLANKTON: Nie

 • Produkcja tlenu

FITOPLANKTON: Produkuje tlen w procesie fotosyntezy.

ZOOPLANKTON: Zużywa tlen, nie ma zdolności do produkcji tlenu.

 • Aktywność

FITOPLANKTON: Nie mają zdolności do aktywnego poruszania się. Jego ruch w środowisku wodnym jest w dużej mierze zależny od prądów wodnych, falowania i innych czynników środowiskowych.

ZOOPLANKTON: Są zdolne zarówno do biernego dryfowania, jak i aktywnego ruchu, co pozwala im reagować podczas ataku drapieżnika. 

 • Rozmiar 

FITOPLANKTON: rzadko dostrzegalny okiem ludzkim. Z kolei, ich ogromne populacje mogą być czasami widoczne jako zabarwienie wody, szczególnie podczas zakwitów alg.

ZOOPLANKTON: często widoczny okiem ludzkim, jest większy od fitoplanktonu.

 • Możliwość metamorfozy

FITOPLANKTON: zachowują swoje formy mikroalg – nie ulega metamorfozie.

ZOOPLANKTON: często zaczynają się jako stadia larwalne ryb i bezkręgowców, ostatecznie przekształcając się w swobodnie pływające dorosłe osobniki.

 • Sposób dawkowania w akwarium morskim

FITOPLANKTON i ZOOPLANKTON: w zależności od zaleceń producenta.

Podsumowanie

Podsumowując, fitoplankton i zooplankton stanowią integralne elementy ekosystemów wodnych. Wprawdzie, wykazują istotne różnice w rozmiarze, sposobie odżywiania, trybie żywienia oraz funkcjach, aczkolwiek razem tworzą złożoną sieć życia w wodzie morskiej.  Oba rodzaje planktonu (fitoplankton i zooplankton) wpływają na obieg składników odżywczych, przepływ energii i ogólną równowagę w  akwarium morskim. Rekomenduje się stosowanie obu rodzajów planktonu.

* Łańcuch pokarmowy to zależności żywieniowe pomiędzy różnymi organizmami w ekosystemie. Generalnie, opisuje on transfer energii i materii od producentów, czyli organizmów fotosyntetyzujących (np. fitoplankton), do konsumentów, czyli organizmów odżywiających się innymi organizmami (np. zooplankton). 

O autorze

Picture of Magdalena Metzler

Magdalena Metzler

Prywatnie jestem mamą i miłośniczką natury oraz sportu. Moim głównym zainteresowaniem jest chemia kwantowa, która kryje w sobie ogrom nierozwikłanych tajemnic i powiązań, co z naukowego punktu widzenia jest niezwykle ekscytujące.
W swojej karierze naukowej prowadziłam międzynarodowe projekty, dotyczące innowacyjnych rozwiązań dla wielu gałęzi biznesu, m.in. motoryzacji, budownictwa, a teraz oczywiście akwarystyki morskiej.
Praca w Reef Factory zapoczątkowała u mnie pasję do akwarystyki morskiej, którą mogę rozwijać każdego dnia, budując dział chemii i tworząc produkty, które ułatwią akwarystom dbanie o zbiorniki i zapewnią najwyższe bezpieczeństwo zwierząt. Jednym z najbardziej ekscytujących wspomnień, związanych z pracą w Reef Factory, jest uruchomienie spektrometru ICP-OES, który analizuje skład pierwiastkowy wody morskiej. Metoda analizy w ICP oparta jest na technice analitycznej, która stanowi powiązanie mojego zamiłowania do chemii kwantowej i akwarystyki morskiej.
Mam nadzieję, że moje artykuły na ReefPedii będą dla Ciebie ciekawe i pomocne! Miłej lektury :))