Szukaj

Dane:

 • Maksymalna wielkość ryby: 60 cm (23,6″) 
 • Zakres tolerancji temperatury: 23°C – 28°C  
 • Minimalna pojemność akwarium: ~ 2000L [528 us gal]
 • Stopień zaawansowania: łatwy
 • Odżywianie: algi, pokarm roślinny, mrożonki (artemia, kryl, inne)
 • Agresja: agresywna w stosunku do innych pokolców
 • Bezpieczeństwo dla rafy: bezpieczna
 • Występowanie: Wschodni Ocean Indyjski, Zachodni Ocean Indyjski, Australia, Indonezja, Wschodni Pacyfik, Środkowy/Zachodni Pacyfik

Opis:

Pokolec dość często spotykany w sklepach z akwarystyką morską. Ma stosunkowo niską cenę, stąd wielu akwarystów decyduje się na zakup młodego Naso vlamingii. Docelowo ryba osiąga spore rozmiary, należy więc zapewnić jej duży zbiornik. Po zaaklimatyzowaniu dość prosty w hodowli.

Jak każdy pokolcowaty lubi pokarm roślinny. Jeśli nie mamy w zbiorniku glonów to oprócz pokarmów mrożonych typu mysis czy artemia należy dostarczyć mu sporo pokarmu roślinnego. Najlepiej aby na szybie nieustannie wisiały algi morskie.

Może być agresywny w stosunku do innych pokolców. Jeśli w akwarium jest więcej pokolców to, ustanowią one hierarchię. Warto wpuszczać pokolce w kolejności od najmniej do najbardziej agresywnych.

Pokolce spędzają większość swojego czasu na skubaniu glonów ze skał. Jeśli więc nie mamy glonów na skałach, to należy zaopatrzyć akwarium w algi na klipsie, które ryba będzie podskubywać.  

O autorze

Picture of Marek Protasewicz

Marek Protasewicz

Akwarystyka morska jest moją pasją od ponad 10 lat. Uwielbiam się uczyć. Nasze hobby nauczyło mnie wielu cenny rzeczy takich jak cierpliwość, planowanie i rzetelność. Lubię łączyć pasję z pracą. Kilka lat temu prowadziłem sklep z akwarystyką morską Crazy Coral, który obecnie jest hurtownią zwierząt oraz produktów. Budując ten biznes od podstaw, uczyłem się na własnych błędach, niejednokrotnie płacąc ogromną cenę za wiedzę. Kierowałem projektem naukowym mającym na celu opracowanie metod szybkiego wzrostu koralowców w warunkach nienaturalnych. Projekt został zrealizowany przez Get Sales. Jestem współzałożycielem firmy Reef Factory, w której współtworzę produkty, odpowiadam za kilka obszarów w tym za budowanie dystrybucji. Firma produkuje inteligentne urządzenia do akwarystyki morskiej. Dla mnie to kolejny poziom rozwoju, w którym znów mogę coś zrobić dla naszej branży. Ostatnie projekty, które tworzę to Social Reef i ReefPedia.

Moje media społecznościowe

Logo Social ReefLogo instagramFacebook marek protasewicz     youtube marek protasewicz

Data:

 • Maximum fish size: 60 cm (23,6″) 
 • Temperature tolerance range: 23°C – 28°C  
 • Minimum aquarium volume:  ~ 2000L [528 gal]
 • Advancement level: easy
 • Nutrition: algae, plant foods, frozen foods (artemia, krill, others)
 • Aggression: aggressive towards other Acanthuridae
 • Reef safety: safe
 • Occurrence: East Indian Ocean, West Indian Ocean, Australia, Indonesia, East Pacific, Central/West Pacific

About:

Quite often seen in marine aquaristics shops. It has a relatively low price, which is why many aquarists decide to buy it when it is small. Ultimately, the fish grows large, so you should provide it with a large tank. After acclimatization, it is quite easy to breed.

Like all thorns, it likes plant food. If we do not have algae in the tank, in addition to frozen foods such as mysis or artemia, we should provide it with a lot of plant food. It is best to keep sea algae constantly hanging on the glass.

Can be aggressive towards other ferrets. If there are more barbs in the aquarium, they will establish a hierarchy. The most aggressive generations are best added last.

The fish will collect algae from the rocks all day. If we do not have algae on the rocks, we should provide algae on the clip. The fish will nibble on them all day.

About the author

Picture of Marek Protasewicz

Marek Protasewicz

Reefkeeping has been my passion for over 10 years now. I love learning. The hobby has taught me many valuable lessons, patience being the best example.
Combining work and passion is my path. I run Crazy Coral, a marine aquarium shop, for a number of years. Building this business from the scratch I learnt from my own mistakes at a heavy cost.
Later I managed a project aimed at development of methods for quick growth of Corals in non-natural conditions. The project was carried out by Get Sales, Poland.
Presently, I am responsible for distribution strategy at Reef Factory, of which I am a
co-founder. The company produces smart devices for marine aquaristics.
The last projects I have been involved in are Social Reef and ReefPedia.

My social media profiles

Logo Social ReefLogo instagramFacebook marek protasewicz     youtube marek protasewicz